Книги Grupi autorid

В данном разделе 18 электронных книг Grupi autorid, которые можно купить, скачать или читать онлайн.
Развернуть форму поиска  
Бесплатно
Обложка «Riigikogu Toimetised 26»

Riigikogu Toimetised 26
Grupi autorid

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. RiTo on ajakiri poliitikuile, teadlastele, kõrgkoolide õppejõududele, ametnikele, äri- ja mittetulundusühingute liikmeile ning kõigile poliitikahuvilistele. RiTo missioon on edendada dialoogi teadlaste ja [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: законы и постановления, зарубежная деловая литература, политология, юриспруденция
Добавлена: 08.12.2016

506.68 ₽
Обложка «Liiklusseadus ja liiklusmärgid 2016»

Liiklusseadus ja liiklusmärgid 2016
Grupi autorid

Raamatus on liiklusseaduse terviktekst, mis sisaldab aastatel 2011-2016 tehtud enam kui 400 seadusemuudatust. Liiklusmärkide ja teemärgiste aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele". [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: автомобили и ПДД, зарубежная прикладная литература
Добавлена: 04.02.2017

Бесплатно
Обложка «Ants Rulli – kirurgia professor»

Ants Rulli – kirurgia professor
Grupi autorid

Raamat on pühendatud väljapaistvale kirurgiaprofessorile Ants Rullile (1908-1986). Põhiosa raamatust moodustavad tema mälestused üliõpilaspõlvest ja õppejõu ajast Tartu Riiklikus Ülikoolis. Lisaks meenutavad Ants Rullit lähimad kaastöötajad: prof Ants Peetsalu, Lembit Veeber, dotsent Jaan Heljut Seeder, professor Jüri Männiste ja Enn Püttsepp. [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: биографии и мемуары, зарубежная публицистика, медицина
Добавлена: 17.02.2017

Бесплатно
Обложка «Kompass: noorte inimõigushariduse käsiraamat.2012. a. täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon»

Kompass: noorte inimõigushariduse käsiraamat.2012. a. täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon
Grupi autorid

Üks 21. sajandi tähtsamaid väljakutseid on tagada inimõigused kõigile. Euroopa Nõukogu tegeleb pidevalt inimõiguste valdkonnas esile kerkivate uute küsimustega. Inimõigusi ei saa siiski teostada üksnes juriidiliste menetluste abil. Inimõiguste austamine ja kaitse on kõige paremini tagatud juhul, kui iga inimene mõistab neid, seisab nende eest ja lähtub nendest oma tegudes. Seetõttu [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: зарубежная образовательная литература, социология, учебная литература
Добавлена: 02.01.2018

365.85 ₽
Обложка «Tasa ja targu. Kasvatusvõtteid isadele ja emadele»

Tasa ja targu. Kasvatusvõtteid isadele ja emadele
Кomposiit autorid

Elu koos oma tahtmist taga ajavate põngerjatega võib aeg-ajalt kellele tahes üle jõu käia. Kord kembeldakse ühe, kord teise asja pärast. Kes saab esimesena lifti nuppu vajutada, auto ukse avada või kes valib tee lasteaiast koju – need küsimused võivad teinekord lausa valjuhäälse peretüli esile kutsuda. Loomulikult võiks rohuks selle vastu pakkuda rahulikku ja mõnusat koosolemist, [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: воспитание детей, детская психология, зарубежная психология
Добавлена: 26.11.2016

365.85 ₽
Обложка «Tasa ja targu. Kasvatusvõtteid isadele ja emadele»

Tasa ja targu. Kasvatusvõtteid isadele ja emadele
Кomposiit autorid

Elu koos oma tahtmist taga ajavate põngerjatega võib aeg-ajalt kellele tahes üle jõu käia. Kord kembeldakse ühe, kord teise asja pärast. Kes saab esimesena lifti nuppu vajutada, auto ukse avada või kes valib tee lasteaiast koju – need küsimused võivad teinekord lausa valjuhäälse peretüli esile kutsuda. Loomulikult võiks rohuks selle vastu pakkuda rahulikku ja mõnusat koosolemist, [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: воспитание детей, детская психология, зарубежная психология
Добавлена: 11.11.2016

352.06 ₽
Обложка «Parimad loomalood»

Parimad loomalood
Grupi autorid

Elevandid, puumad, hülged, lõvid, ahvid ja teised metsloomad – nad võivad olla sõbrad või vaenlased, nuhtluseks või äärmiseks ohuks, kaitsjaks või isegi elupäästjaks. Sellest kõigest räägivadki raamatusse kogutud vested. [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: детская познавательная и развивающая литература, зарубежные детские книги, зоология, книги для детей
Добавлена: 07.11.2016

352.06 ₽
Обложка «Parimad koeralood»

Parimad koeralood
Кomposiit autorid

Kuidas võib üks koer muuta inimese elu, seda arutatakse parimates koeralugudes. [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: детская познавательная и развивающая литература, детская проза, домашние животные, зарубежные детские книги
Добавлена: 07.11.2016

352.06 ₽
Обложка «Parimad kassilood»

Parimad kassilood
Кomposiit autorid

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt. [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: детская познавательная и развивающая литература, детская проза, домашние животные, зарубежные детские книги
Добавлена: 07.11.2016

352.06 ₽
Обложка «Parimad hobuselood»

Parimad hobuselood
Кomposiit autorid

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt. [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: детская познавательная и развивающая литература, детская проза, зарубежные детские книги
Добавлена: 07.11.2016

195.27 ₽
Обложка «Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele»

Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele
Grupi autorid

Liiklusseadus koos majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" ja sõidukite tunnusmärgid. Raamat on mõeldud kõigil neile, kellel on vaja ennast liikluse alal harida või täiendada. [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: автомобили и ПДД, зарубежная прикладная литература, зарубежная справочная литература
Добавлена: 20.12.2016

2925.38 ₽
Обложка «Закон о семье»

Закон о семье
Grupi autorid

Perekonnaseadus vene keeles. Perekonnaseaduse esimene osa reguleerib abielu puudutavaid sätteid: abielu sõlmimine, abielu kehtetus, abielu õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted ja abielu lõppemine. Teine osa kehtestab sugulusest tulenevad õigused ja kohustused: üldsätted suguluse kohta, põlvnemise kindlakstegemine, põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus, vanemate ja lapse [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: зарубежная прикладная литература, юриспруденция
Добавлена: 05.07.2017

634.44 ₽
Обложка «Закон о родительской компенсации»

Закон о родительской компенсации
Grupi autorid

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2011. [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: зарубежная прикладная литература, юриспруденция
Добавлена: 05.07.2017

2536.29 ₽
Обложка «Закон о наследовании»

Закон о наследовании
Grupi autorid

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: зарубежная деловая литература, зарубежная прикладная литература, юриспруденция
Добавлена: 05.07.2017

759.29 ₽
Обложка «Закон о государственных пособиях семьям»

Закон о государственных пособиях семьям
Grupi autorid

Riiklike peretoetuste seadus vene keeles. Seadusega tagatakse lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ning sätestatakse peretoetuste liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012. [...]

Тип: Электронная книга
Жанр: зарубежная деловая литература, юриспруденция
Добавлена: 05.07.2017